Veteranene forteller
Om Veteranene forteller

Et muntlig historieprosjekt

Tor Inge Berger (1935-2016) jobbet ved siden av lektorjobben i en trettiårsperiode med å samle intervjuer. På 1980-tallet startet han serien Veteranene forteller for Sarpsborg Arbeiderblad. Det var lokalhistoriske fortellere hvor de fleste kom fra arbeiderbevegelsen.
Serien økte i omfang. Det var interessant å lese om vår egen nære fortid.

Veteranene forteller ble fast stoff i Fredrikstad-avisa Demokraten, som også gav ut de to første bøkene med glimt fra liv og skjebner i Fredrikstaddistriktet. Vanlig folk fra ulike samfunnslag fortalte levende om hverdagens slit, glede og mye som virker eksotisk for oss. Innsamleren og båndopptakeren kom mer i bakgrunnen.
Over 700 intervjuer ble samlet av Tor Inge Berger. I en periode ble serien publisert i Fredriksstad Blad, og det ble gitt ut ytterligere fire bøker her.
«Dette er en stillferdig kulturbragd av enestående verdi», skrev Georg Apenes i en bokanmeldelse.

Jeg lovet pappa å gjøre stoffet han samlet tilgjengelig nå når han og serien er borte.
På dette nettstedet vil et utvalg av intervjuene som er publisert i lokalavisene og i bokutgivelsene legges ut.

Tor Inge Berger var sosialist hele livet. Mange av intervjuene ble også gjort med personer fra arbeiderbevegelsen og det kommunistiske partiet, som også Tor Inge var tilknyttet siden medlemskapet i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund på slutten av førtitallet. En del av disse intervjuene vil bli publisert på siden Kommunisthistorie.

25.02.18 Hans Berger
hansnb@online.no