Veteranene forteller

Måned januar 2019

Fredrikstaddistriktet

Fisk i femti år

– Kan de sende bort gutten med laksen, lød telefonbestillingen fra direktørfruene på Cicignon før i tiden. I dag trekker folk nummerlapp til fiskedisken i supermarkedet.
Bjørn Strand har vært i fiskebransjen i over 50 år. Fiskeforretningen har familien drevet siden århundreskiftet. Lille julaften (1990) vrir Bjørn nøkkelen om for siste gang. Et fagmiljø og et hyggelig trekk i bybildet forsvinner.

Les mer
Fredrikstaddistriktet

Judith, jenta fra skjæret

«Den isolerte beliggenhet, de vanskelige landingsforhold og den sterke sjøpågang stiller særdeles sterke krav til beboernes nerver og fordyrer betydelig alle livsfornødenheter» heter det i en reportasje om Torbjørnskjær fyr fra 1921.
Judith Pettersen hadde en del av sin barndom på fyret. – Frie og lykkelige år, minnes fyrvokterjenta. Snart står fyret ubemannet. – Vemodig å tenke på, sier Judith.

Les mer
Fredrikstaddistriktet

Da kassererne satt som løver i bur

Pensjonert banksjef Wilhelm Edvardsen, et stykke levende bankhistorie, runder snart de åtti: Bankkarrieren startet med et sommervikariat i 1927 i Christiania Bank og Kreditkasses ærverdige tempel på Stortorget i Oslo. Så gikk den unge bankmann gradene fra filialsjef til avdelingssjef og tjenestegjorde 1 1/2 år i Midlands Bank i London. Wilhelm Edvardsen var første rektor ved Kreditkassens interne bankskole, og elev og senere lærer ved Bankhøyskolen. Fra 1956 øverste leder i Fredrikstad og Omegns Bank, etter fusjoneringen i 1969 banksjef i Kreditkassen i Fredrikstad.

Les mer
Fredrikstaddistriktet

Losje St. Hans – kulturhus for grasrota

Den rare kassa øverst på Nabbetorp: et lokalt kultursentrum. Her holdt voksen- og barnelosjen sine møter, her ble det sunget og musisert, her gikk dydig losjedans over tilje, her lærte kommende organisasjonstalenter å svinge dirigentklubba.
Her fikk lokale teatertalenter prøve seg på de skrå bredder, her møttes sosialister og kommunister til drabelige debatter.
Angell Simensen vokste opp på losjen.

Les mer