Veteranene forteller

Måned mars 2020

Fredrikstaddistriktet

Til mastetopps på Øra

Bjarne Owesen har gått gradene i Televerket, fra mastemontør til teleinspektør med hele landet som virkefelt. Arbeidsplassen lå av og til over 100 meter til værs. Master skulle reises og holdes vedlike, barduner måtte males, isolatorer skiftes. Til tider snakket wirebuntene engelsk.
En juleettermiddag lyste julegranen fra Øramasta.

Les mer