Veteranene forteller

Måned april 2020

Fredrikstaddistriktet

Vi hjalp hverandre på Nabbetorp

På Garmannhjørnet sto de arbeidsløse. På Trippebrygga skyllet konene klesvasken. På lekeplassen spilte ungene kokk står.
Mange måtte hente matlappen hos onkel Syver.
En familie skulle settes på gata. Folk samlet seg for å hindre at de ble kastet ut. – Pøbelen var stor på Nabbetorp, skrev Fredriksstad Blad. – Pøbelen, det var halve Nabbetorp, sier Bjarne Baltzersen. Bjarne vokste opp på berget på 30-tallet.

Les mer
Andre verdenskrig

På vakt for Kong Haakon

Odd Larsen, krigsveteran fra Finnmarksvidda vervet seg sommeren 1945 i det nyopprettede politikompaniet. Senere tjenestegjorde han i utrykningspolitiet. Tiden var turbulent, oppdragene mange: Vakt over tyske krigsforbrytere, ordenstjeneste overfor illsinte hamarjøssinger. Svinesundbrua skulle åpnes. Ryktene gikk om at kong Haakon skulle tas av dage.

Les mer