Veteranene forteller

Måned januar 2022

FredrikstaddistriktetGamlebyen

Så er døren stengt

Brødrene Nielsens Eftf. i Gamlebyen har opphørt. En institusjon er vekk: Nielsen i grå lagerfrakk som syklet varene rundt til kundene. Margaret Holmskog som veide opp rugmel og farin og Elsa Bjerke som fylte glassene fra sirupstønna. Sørra hentet mæskinær, Thams Karva bla’ og ordfører Thøgersen druer til kona. – Butikken ble en del av livet mitt, sier Margaret Holmskog.

Les mer