Veteranene forteller

Kommunisthistorie

Andre verdenskrigKommunisthistorie

Krig, kamp, fangenskap

Odd W. Jacobsen, født i -14, Trondheimsgutt, kommunist, motstandsmann:
– Jeg har kjent mange prektige gutter i partiet. Noen av de beste falt under krigen.

Odd W. Jacobsen sto sentralt i det illegale arbeidet i Trondheim. Avisutgivelser, studievirksomhet, agitasjon, organisering, etterretning. En kar kalte seg Fiskvik og ville ha kontakt. Snart sto Gestapo i døra. Ferden gikk til Falstad. Gode kamerater opplevde aldri freden.

Les mer
KommunisthistorieSarpsborgdistriktet

Fra Proletarrøsten til Østfold Arbeiderblad

William Mikalsen forteller her hvordan det var å utgi en kommunistisk lokalavis i et Norge herjet av krise og arbeidsløshet. Østfold Arbeiderblad ble utgitt i Sarpsborg fra 4. mars 1933 til 18. desember 1937. Den var organ for NKP. Avisen kom ut ukentlig og ble lansert med undertittelen «Hvori opptatt Arbeidets Rett, Fredrikstad» og «Proletar-Røsten, Sarpsborg».

Les mer
FredrikstaddistriktetKommunisthistorie

Med nyheter i strømpene

Hjemme hos Fredrik Karlsen i Påskestien på Kråkerøy ble den illegale avisen til. Foruten Fredrik sto barna Gudrun og Reidar og Rolf Normann Hansen og Ernst Olsen for produksjon og distribusjon. Rolf hadde arkene i strømpene, Ernst bar dem i nisteboksen.
Kurerer og flyktninger gikk til og fra. Den dialektiske materialismen var pensum. En dag ålte en hirdmann seg mot huset.

Les mer
FredrikstaddistriktetKommunisthistorie

Vi har ingenting å skamme oss over

Karl Kristiansen, kommunist. Kommunestyrerepresentant i Glemmen i 8 år, med i bedriftsforsamlingen i Block Watne i 14 år. Medlem av samvirkelagsstyret i Fredrikstad. Formann i Østfold distrikt av NKL, formann i Østfold Samvirkelag – til eksklusjonen i 1974.
Karl i Krana har levd med NKU og NKP i medgang og motgang – fra svimlende etterkrigsoptimisme til nedgangstider og frustasjon. Kommunisthetsen var tung å bære. Einar Gerhardsen ga signalet fra Folkvang på Kråkerøy. AP-folk på Værste ønsket atombomben over Moskva.
– Sosialisme gir løsningen, sier Karl Kristiansen, det er dagens krise i kapitalismen et bevis på.

Les mer
FredrikstaddistriktetKommunisthistorie

Lenin på Garmanns kafé

Rune Fredh har erfaringer å bygge på i kampen mot EF. På Vestlandet ble nei-frontens høvding, Arthur Berg ofte kalt «Kongen». Rune Fredh hadde imidlertid tilnavnet
«Generalen».

For øvrig er Rune Fredhs politiske rulleblad tettskrevet: partisekretær i 5 år i SV. Medlem
av landsstyret og sekretariatet i NKP, likeledes av forbundsstyret i NKU. Flerårig formann i
Bergen NKP og representant for NKP i Bergen bystyre. Et flertall faglige tillitsverv – bare for å ta det grøvste.

Les mer
Kommunisthistorie

-Vi så sosialismen bli til virkelighet

En oktoberdag I 1928: 20 unge mennesker står på Østbanestasjonen i Oslo. Reisens mål var Moskva. I løpet av et lengre opphold skulle de se, oppleve og lære mye i et Sovjet som i disse årene – den første femårsplanens år – tok spranget fra jordbruksland til industrinasjon. Mange i gruppa kom til å sette spor etter seg i partiarbeidet her hjemme. Flere ofret livet i motstandskampen mot nazismen. Partiveteranen Arne Pedersen er en av de fire fra gruppa som ennå lever (1985), og minnes de fjerne årene.

Les mer
Kommunisthistorie

-Du må aldri gi opp, Marie

Grå regnværsdag på Torp en gang på 30-tallet. En 20-30 mannfolk -med oppslåtte jakkekrager og hendene i lomma som skutter seg i regnet og vinden mens taleren i bredbremmet hatt, Adam Egede Nissen, formann i Norges Kommunistiske Parti forklarer grunnen til nøden og arbeidsledigheten på Torp og i resten av verden og taler om en lysere fremtid som skal komme når arbeiderklassen får makta i Norge.

Les mer