Veteranene forteller

Aasmund Hanssen

Fredrikstaddistriktet

Aasmund Hanssen lar teppet gå opp

– Jeg hadde havna ved et bord på terrassen utenfor Teatercaféen. Det kom skuespillere og slo seg ned: Toralf Sandø, Johs. Jensen, Jack Fjeldstad. Fjeldstad sa: – La meg presentere dere for sønnen til Aksel Hanssen, scenemesteren på Arbeiderforeningen i Fredrikstad. Hva Aksel ikke vet om teater, er ikke verdt å vite.
Aasmund Hanssen forteller. Altmuligmann, senere rekvisitør, på scenen i Arbeiderforeningen fra 1923 til 1931. Dengang Wangs vakre forteppe gikk opp, rokokkosalongen eller bondestuen gikk ned, seks mann sterk ristet W. S. Dahls frådende hav og lærer Kolltveit som den skinnbarlige steg opp fra mørkets bolig i et gnistregn av frusere.

Les mer