Veteranene forteller

Angell Simensen

Fredrikstaddistriktet

Losje St. Hans – kulturhus for grasrota

Den rare kassa øverst på Nabbetorp: et lokalt kultursentrum. Her holdt voksen- og barnelosjen sine møter, her ble det sunget og musisert, her gikk dydig losjedans over tilje, her lærte kommende organisasjonstalenter å svinge dirigentklubba.
Her fikk lokale teatertalenter prøve seg på de skrå bredder, her møttes sosialister og kommunister til drabelige debatter.
Angell Simensen vokste opp på losjen.

Les mer