Veteranene forteller

Arne Sten Johansen

Fredrikstaddistriktet

Det startet på et loft på Selbak

I begynnelsen av 30-tallet startet en unggutt en beskjeden trykkeribedrift i et loftsrom på Selbak. Utstyret var enkelt, pågangsmotet stort. Bestillingene strømmet inn: Medlemskort i Sjakklubben, matlapper til Borge Fattigvesen, visittkort for Dolly Fredriksen og Josefine Danielsen. Varene ble bragt med viserguttsykkel. På skiltet kunne en lese i svart på rødt: A. Storms Trykkeri, Selbak, tlf. 11.
Arne Storm Johansen minnes med glede tiden på loftet.

Les mer