Veteranene forteller

Arnt Iversen

Fredrikstaddistriktet

Makrell for mel på Torpeberget

Arnt Iversen vokste opp på Torpeberget i tiden under og etter første verdenskrig. Dengang konene solgte fisk rundt i husene og fikk betaling i mel, smør eller sukker, da ungdommen lånte klær for å kunne gå i begravelse, da køen ble lengre og lengre utenfor kontoret til fattigforstander Sandersen på Selbak.
Men ungene tumlet seg vinterstid på tønnestaver i Fælla og seilte om sommeren på hjemmegjorte flåter nedover elva.
Og det var alltids noen skillinger å tjene på duene, kaninene eller hønsene i uthuset. – Jeg var en av de heldige, sier Arnt.

Les mer