Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

Gymnastikk skal være lek

Tusenvis av gutter kjenner Arvid «Planken» Hansen fra gymnastikk-og sløydsal.
Like kjent er Arvid fra turnmiljøet i byen.
Raus, rolig, real og ryddig, sier elever og kollegaer.
Arvid E. Hansen begynte som gymnastikklærer ved Den gule anstalt i 1939. Senere ble sløyd en del av fagkretsen. Fra 1962 var Frydenberg videregående skole arbeidsplassen.
– Gymnastikken skal være lek og avkopling, sier Arvid E.

Les mer