Veteranene forteller

Astrid Hem

Fredrikstaddistriktet

Da verden het Nabbetorp

Noen hundre mennesker på Sindingberget, 5-6 butikker, snekkerverksted, skomaker, rådstue samt brannstasjon. Kvinnfolk som bar vann fra postene utenfor E. K. Olsens Kolonial eller utenfor skolen. Fru Ødemann som solgte fisk fra kassa på trillebukken, og Eugen Lundheim som kjørte rundt melk i blanke småspann. Arbeidsledige panka sten i fjellet, mens de som hadde arbeid vandret til verkene, Tremelfabrikken eller Nabbetorp Mek. Verksted. 17. mai sang Nor i skolegården. Astrid Hem minnes årene som var.

Les mer