Veteranene forteller

Aurora Svendsen

Torsnes

Aurora, jenta fra husmannsplassen

Thorsø var mer enn herregårdsbygningene. Rundt lå husmannsplassene med de som gjorde arbeidet: Munken, Tamburen, Askedalen, Brevik…
Aurora Svendsen vokste opp på Munken, med fisk i sjøen og sauer på holmene. Faren ruslet ut i dagsverk på herregården. På vinteren fulgte Aurora på skolevei i fotsporene. – Jeg skal gå med små skritt, trøstet Abraham Kristiansen datteren sin.

Les mer