Veteranene forteller

Carsten Søland

Fredrikstaddistriktet

Jeg stabbet omkring blant håndverkere og høvelflis

Vestsiden kirke, Østsiden og Tune kirke, Postbygget, Borge sykehjem, Krematoriet, Kongstenhallen – listen over steder der Lars Søland og sønner har stått for innredningsarbeidene kunne gjøres mange ganger lenger. En drivende dyktig arbeidsstokk av yrkesstolte håndverkere har gjort firmanavnet til en garanti for kvalitet. Det begynte i 1904 med Lars Sølands byggforretning. I 1920 startet Lars Søland snekkerifabrikk på Lisleby. Tredje generasjon, Carsten Søland, lærte å gå blant håndverkere og høvelflis. Senere ble Carsten Søland firmaets disponent.

Les mer