Veteranene forteller

Dr. Mikael Frestad

Fredrikstaddistriktet

Du blir ikke doktor på Universitetet

Dr. Mikael Frestad er av den gamle garde av huslæger med tid og omtanke for pasientene. Studiet startet i en tid da tæring ennå var en folkesykdom og hjerteinfarkt en sjelden lidelse. Etter trange og lærerike år i Flekkefjord fulgte en allsidig og fargerik praksis her i byen. Mange pasienter og pasientgrupper har hatt glede av Frestads varme skjønn. Nærmest hans hjerte sto og står kan hende alkoholmisbrukerne.

Les mer