Veteranene forteller

Edvard Bull

Om Veteranene forteller

– Ville gi arbeidsfolk retten til en fortid

Den 22. november (1984) fyller veteranen innen norsk sosialhistorisk forskning, Edvard Bull, 70 år.
For snart 30 år siden startet Edvard Bull og hans medhjelpere innsamlingsarbeidet av arbeiderminner her i distriktet.
Med notisblokk og lydbåndopptager intervjuet de gamle arbeidere fra sagbruk og høvlerier, fra papirindustri og celluloseindustri.
Men det dreide seg om mer enn å samle inn – de var med på å gi historien tilbake til menneskene som med sitt arbeid hadde vært med på å legge grunnlaget for den industrielle revolusjonen i Østfold.
Edvard Bull forteller her om dette arbeidet.

Les mer