Veteranene forteller

Eilif Graarud

Fredrikstaddistriktet

Samorg var krumtappen

Samorganisasjonen fyller i disse dager 70 år.
Eilif Graarud var fra midten av 50-tallet organisasjonens formann. I en tid preget av stor faglig og politisk aktivitet, gjerne knyttet til miljøet rundt gamle Folkets Hus.
Kravet om nedsettelsen av arbeidstiden sto sentralt. Samtidig raste striden mellom kommunister og arbeiderpartifolk i klubber og foreninger.

Les mer