Veteranene forteller

Einar Borgersen

Fredrikstaddistriktet

Et halvt århundre med plank og bord

Einar Borgersen, 90, i arbeid et halvthundre år på Wiesebruket eller Lisleby Brug – som det senere ble kalt.
Da han for første gang gikk inn porten på bruket lå seilskutene ved brygga, sager og høvler gikk med remdrift, arbeidsdagen var fra seks til seks, formannen gikk i slips og skjeggete gamlekarer i skjermlue. Snakka guttungene i utide, vanka både kjeft og ørefiker.
Første mai marsjerte foreninga med hornmusikken i spissen nedover Lislebyveien, og på blanke sommersøndager dro Fix eller Vulcan løvprydede prammer med sagbruksarbeidere mot kaffe i det grønne på Hvalerøyene.

Les mer