Veteranene forteller

Else Karlsen

Fredrikstaddistriktet

Da Else bladde i trygdekartoteket

Fortjent Kongens gull forleden til Else Karlsen på Trygdekontoret med moderlig omsorg for høy og lav. – Det hendte jeg tok en og annen på fanget, smiler Else.
Det startet i trehuset i Ove Ramms gate, med arbeidsledig kø i trappa, pult til å stå ved og blekkhus til å dyppe stålpennen i.
– Vil De vennligst ordne kartoteket, frøken Norli, sa forretningsfører Ludvig Larsen.

Les mer