Veteranene forteller

Elvira Larsen

Fredrikstaddistriktet

– Hold fast ved den røde tråden

– Det gjelder å holde fast ved den røde tråden, sier Elvira Larsen fra Torpeberget.
Som 8 års gammel jentunge hørte Elvira Rasmussen, Ole Halvorsen holde 1. mai-tale på Sletta ved Torpemoen. Han snakket om en rød tråd i historien – arbeiderbevegelsen var den røde tråden.I denne artikkelen vil vi forsøke å nøste litt opp av den røde tråd i Elvira Larsens eget liv – et liv som er nøye knyttet sammen med arbeiderbevegelsens historie her i distriktet.

Les mer