Veteranene forteller

Gunhild Johansen

Fredrikstaddistriktet

Det startet på Stoppsalen

Gunhild Johansen, fagforeningsveteran, klubbformann på Seiersborg, formann i Avdeling 19, Bekledning, styremedlem i Samorg., landsstyremedlem i Tekstilarbeiderforbundet for å nevne det grøvste.
Vervene har blitt mange, årene på gulvet likeså. Det starta på stoppsalen på Seiersborg tekstil – blant stoffruller og støv – i et miljø prega av skøy og samhold.

– Alt i alt et bra sted å være, sier Gunhild.

Les mer