Veteranene forteller

Gunne Johansen

Fredrikstaddistriktet

Det starta på ei løkke på Moum

1. mai 1929 snødde det kraftig oppover langs elva. Likevel dro fem gutter fra Torp avgårde for å gå i 1. maitoget i Sarpsborg. Arrangementet der var både større og mer radikalt prega enn i Fredrikstad. De traska og gikk nordover i snødrevet og stilte opp sammen med andre arbeideridrettsfolk som danna egen avdeling i toget. Om kvelden var det 1. maifest i Festiviteten, om natta frøs det på, det knirka under skosålene til guttene på vei hjem til Moum, Torpeberget og Torp. En av de fem var Gunne Johansen.

Les mer