Veteranene forteller

Hans Svardal

Fredrikstaddistriktet

Bak stengte dører på Veum Sykehus

I dag er ØPS et sykehus som alle andre. Pasientene kommer og går som de vil, psykoterapi og psykofarmaka preger behandlingen og svært mange forlater sykehuset som helbredet. Før siste krig var Veum en verden for seg, der tvangsmidler var tatt i bruk, der dørene ble holdt forsvarlig låst og der mange av pasientene ble luftet i innhegninger. Behandlingstilbudet var snevert – med hjerneoperasjon som det mest dramatiske. Hans Svardal har opplevd denne tiden.

Les mer