Veteranene forteller

Harald Ingebretsen

Sarpsborgdistriktet

– Karlsen Klevfoss kalte oss gulasjbaroner

– men luten rev i nesa, og på flyskiftet fikk du så vidt tid til å spise og sove. Harald Ingebretsen har i en menneskealder stått sentralt i det faglige og politiske liv i byen. Han har vært formann i Sarpsborg Arbeiderparti, formann i Folkets Hus’ styre, formann i Transportarbeiderforeningen, nestformann i Cellulosearbeidernes forening – for bare å nevne noen få av tillitsvervene. l denne artikkelen ser han tilbake på tiden da han var med å organisere Framfylkingen i 30-årene, og på miljøet ved Cellulla på Borregaard i 40-årene.

Les mer