Veteranene forteller

hungersmarsjen

Sarpsborgdistriktet

Vi krever arbeid, hus og brød!

30-tallet, krisetid og arbeidsledighet. Det hendte at de arbeidsledige tok saken i egne hender og organiserte seg i kampen for arbeid, hus og brød. De arbeidsløses foreninger vokste fram i disse årene, også i Østfold. De arbeidsløses foreninger stilte krav om arbeid.
En av de kraftigste demonstrasjonene for dette kravet var Hungersmarsjen 1932. Fra flere kanter av landet marsjerte arbeidsløse langs landeveiene til Oslo. Erling Breesth, Sarpsborg, forteller.

Les mer