Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

Vi sprengte nazi-møtet …og dannet Øvre Tune Arbeiderungdomslag

I 30-åra forsøkte Quisling og hans drabanter å vinne fotfeste her i distriktet. Det ble med forsøket, ikke minst takket den faste holdning fra arbeiderbevegelsens side.
I «Veteranene forteller» blir vi denne gang med Ivar Thorbjørnsen på Fedrelandslagsmøte på Greåker og nazi-møte på Fjellheim. Men Ivar Thorbjørnsen har andre interessante ting å fortelle: om slit og moro på Yven teglverk, om møtet med markante personligheter innen arbeiderbevegelsen på 30-tallet.

Les mer