Veteranene forteller

Jenny Vall

Sarpsborgdistriktet

«Gi meg de rene og ranke…»

I 1930-årene sto ofte Jenny Valls navn på plakaten når Sarpsborg AUL hadde møter.
Når 1. mai skulle feires, når Spaniakomiteen sendte ut sine solidaritetsappeller: Jenny Vall leste dikt – og leste dem slik at det ble husket. En fra ungdomslagsmiljøet den
gangen har sagt det slik: «Når hun leste Rudolf Nilsens dikt «Revolusjonens røst» – «Gi meg de gudløse stolte som ikke har hang til mystikk…» med sin varme, myke, men sterke stemme følte vi det som nålestikk i våre unge kropper».
Vi har truffet Jenny Vall, og her forteller hun om hvordan hun opplevde arbeiderungdomslagsmiljøet i 1930-årene.

Les mer