Veteranene forteller

Jens Eriksen

Andre verdenskrigFredrikstaddistriktet

Døden, en del av hverdagen

» Lik en by av jern på vandring går konvoien over havet,
langsomt flytter seg dens gater i den grå oktoberkveld …»
(Nordahl Grieg)

Nylig ble en rekke av distriktets krigsseilere tildelt Haakon 7. frihetsmedalje.
Noen ble uteglemt – mange var gått bort.
Jens Eriksen, formann i Fredrikstad Krigsseilerforening seilte ute under hele krigen.
Døden var en del av hverdagen.

Les mer