Veteranene forteller

Johan Eriksen Bråthen

Fredrikstaddistriktet

Stenhoggerliv i Statene

I 1908 gikk Johan Eriksen Bråthen i brøttet for første gang. Han hogg sin siste sten vel 70 år senere. Noen år på 20-tallet svingte Johan slegga i Maine, USA. Folk fra distriktet var blant arbeidskameratene. I dag tar Johan seg en pust i bakken på Torsnes aldershjem.
– Snillere og flinkere folk enn de som arbeider her har jeg aldri møtt, slår stenhoggerveteranen fast.

Les mer