Veteranene forteller

Karl Hafstad

Fredrikstaddistriktet

Krokete vei til prekestolen

Det begynte med mor som eneforsørger i Repslagerveita, og bestefar som leste om Jesus som stiller stormen på Genesarets sjø. Det fortsatte som volontør i vest med Rønnings jernvarehandel og med batong og gullprydet lue i Oslo Vaktselskap.
Senere fant man stud. theol. Karl Hafstad med hårpisk som kulie i koret på Det Nye Teater, eller som forfatteren du Bois i Aftenpostens kjellerfortelling.
På Universitetet fristet Fredrik Paasche mer enn Ole Hallesby. – Om Gud fins? Den sjansen får man ta, siterer Karl Hafstad.

Les mer