Veteranene forteller

Knut Halvorsen

Fredrikstaddistriktet

Med teglsten på lemmen

Mil etter mil etter mil bak rattet. Med bjørketre til krisesåler, knoker og ben til limfabrikken, donkeykjeler fra FMV, tretønner fra Chickasaw, minkmat til Hamar, planker til Selbak Brug, med sementtaksten fra Skåra Stenindustri og framfor alt med teglsten og taksten på lemmen fra verkene langs elva som nå er gått over i historien. Knut Halvorsen vrir om nøkkelen og starter:

Les mer