Veteranene forteller

Kristian Mathisen

Fredrikstaddistriktet

Med Kristian Mathisen i tidens strøm

I 1877 tentes den første elektriske lampen her i distriktet – oppe i røstet på salen på Lisleby Brug.
I 1895 ble Fredriksstad Gas- og Elektrisitetsverk konstituert og leverte strøm til såvel privatfolk som bedrifter. I gatene svaiet fresende kullbuelamper, i hjemmene førte glansgarnsledninger på porselenssneller strømmen til lampen under takrosetten. Året 1919 vedtok Fredrikstad bystyre å si opp kontrakten med elektrisitetsverket: Byens strømforsyning burde legges under kommunen. Samtidig skulle spenningen økes fra 110 til 220 volt.
I juli 1925 var Fredrikstad Kommunale Elektrisitetsverk et faktum. Nyttårsdag 1926 gikk Kristian Mathisen for første gang inn porten i Ove Ramms gate 14.

Les mer
Fredrikstaddistriktet

LA 3H kaller

I dag svever kommunikasjonssatellittene i baner rundt jorden og overfører nyhetene på skjermen fra fjerne kontinenter.
Da Kristian Mathisen startet som radiot, koplet fingernemme amatører mottagerne sammen på kjøkkenbordet og lyttet i hodetelefonene på fjerne Aberdeen. Siden bygde Mathisen, som en av de første i Fredrikstad, sin egen kortbølgesender. Fra soveværelset i Torvet 9 knyttet han trådløse kontakter med samtlige kontinenter.

Les mer