Veteranene forteller

Leif Eriksen

Fredrikstaddistriktet

Vaktmestern

Da Leif Eriksen gikk på Nøkleby skole i tyveårene, vasket Sara, pedellen hver dag klasserommene med kost og fille. Da Leif Eriksen i 1949 begynte som vaktmester på Trara skole, tok han og kona fatt på 14 klasserom, gymnastikksal, sløydsal og lærerrom på samme måte.
– Vi slet som hunder, sier Leif Eriksen. Trivselen i slitet sørget det hyggelige lærerpersonalet for. Og elevene: – Det nytter ikke å hogge på dem, et ord i rette tid klarer seg som oftest. sier vaktmesterveteranen fra Trara skole.

Les mer