Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

Arbeidernes sjakklubb

«Navnet Arbeidernes sjakk-klubb ble enstemmig vedtatt» heter det i protokollen fra stiftelsesmøtet i 1934 på Café National. Fredrikstad Arbeidersjakklubb som sprang ut av miljøet i AIL Kvikk og AIL Uredd, samlet innpå et hundretalls medlemmer siste halvdel av 1930-tallet.
På National, Kaffistova eller Folkets Hus møttes arbeidsledig ungdom og andre til fredelig dyst over brettet. Fredrikstad-sjakkens grand old man, Leif Sørensen, minnes:

Les mer