Veteranene forteller

Marie Thelning

Fredrikstaddistriktet

Da verden var Vaterland

Karl Havana med hatten på snei, politi Kristoffersen med hendene på ryggen, gamle karer på benken ved ferjestedet, konene som skylte vasken i elva, kattene på lusk i Skippergata, den sorte dame i Svarteporten, unger på snabelskøyter på vollgravene, frøken Larsens 10 øres munker og fru Eliassens hjemmelagde iskrem – slik husker Maria Thelning det Vaterland som var.

Les mer