Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

Da verden var Vaterland

Karl Havana med hatten på snei, politi Kristoffersen med hendene på ryggen, gamle karer på benken ved ferjestedet, konene som skylte vasken i elva, kattene på lusk i Skippergata, den sorte dame i Svarteporten, unger på snabelskøyter på vollgravene, frøken Larsens 10 øres munker og fru Eliassens hjemmelagde iskrem – slik husker Maria Thelning det Vaterland som var.

Les mer