Veteranene forteller

Marit Torgersen

Fredrikstaddistriktet

Her lukter rent, her lukter fru Torgersen

…slo Demokratens disponent, Turid Gundersen fast.
Avisa var Margit Togersens arbeidsplass i 32 år. Hun svingte skurefille og kost i redaksjon og trykkeri, strammet opp vørdsløse avisfolk og lyttet til betroelser om hverdagens sorger og gleder.
Fru Torgersen ble en del av selve Demokratenmiljøet. Nå har hun satt bøtta i kottet for godt, men ofte går tankene tilbake til avishuset i Nygårdsgata.

Les mer