Veteranene forteller

Nils Bredesen

Fredrikstaddistriktet

92 år blant arbeidsfolk og plank

Fra vinduet der han sitter har Nils Bredesen fint utsyn over elva, lekeplass og senere arbeidsplass gjennom mange år.
Høleberget er skapt av elva. Hvidtsten lensa var arbeidsplassen til de fleste av mannfolkene på stedet. Etter at lensa ble lagt ned, søkte arbeidskrafta seg til teglverkene, sagbrukene eller den gryende celluloseindustrien – hvis man overhodet fikk seg et arbeid.
Nils kan se tilbake på 92 år ved elva.

Les mer