Veteranene forteller

Nils Ludvig Dahl

Fredrikstaddistriktet

Jeg har opplevd at dørene ble åpnet

Veum sykehus feirer i år (1989) sitt 75 års jubileum. For 43 år siden kom Nils Ludvig Dahl til sykehuset som ung reservelege. I 1958 vender Dahl tilbake til Fredrikstad, nå som overlege ved den første psykiatriske avdeling ved Sentralsykehuset i Østfold.

Overlege Dahl har en lang arbeidsdag bak seg i psykiatrien: ved Universitetets psykiatriske klinikk, Ullevål sykehus, Nevengården sykehus og Aker sykehus. Dahl har opplevd de store forandringene når det gjelder behandlingen av sinnets lidelser.

Les mer