Veteranene forteller

Odd Karlsen

Andre verdenskrig

På vakt for Kong Haakon

Odd Larsen, krigsveteran fra Finnmarksvidda vervet seg sommeren 1945 i det nyopprettede politikompaniet. Senere tjenestegjorde han i utrykningspolitiet. Tiden var turbulent, oppdragene mange: Vakt over tyske krigsforbrytere, ordenstjeneste overfor illsinte hamarjøssinger. Svinesundbrua skulle åpnes. Ryktene gikk om at kong Haakon skulle tas av dage.

Les mer
Andre verdenskrigFredrikstaddistriktet

Da Finnmark ble fritt

Moskva i desember i år (1993): Møte mellom sovjetiske og norske veteraner fra kampene i Finnmark. Christian Haneborg, Odd Karlsen og Per Mariussen overrekker en plakett til minne om fellesskapet og som takk for den russiske innsatsen. Generaloberst Krutskih tar ordet: – Vi vil aldri glemme tiden da norske og sovjetiske soldater sto skulder ved skulder i kamp mot fascismen. Til sist mottar de norske gjestene medaljen: Veteran fra den karelske front 1941-45. Odd Karlsen husker godt tiden som var.

Les mer