Veteranene forteller

Odd Lehmann

Fredrikstaddistriktet

Fra stolpe til satellitt

En televeteran ser tilbake.
Odd Lehmann startet i telebransjen for 50 år siden. Som ingeniør, senere driftsbestyrer, deretter teknisk sjef for Sarpsborg teleområde har han fulgt utvik­lingen her i distriktet.
Fra tiden da vinden ennå sang i telefontrådene langs veien, da sentralen kunne fortelle at fru Hansen hadde gått på besøk til søsteren sin, da man bestilte riks til Oslo og Drammen, og frem til dagens helautomatiske teleteknikk.

Les mer