Veteranene forteller

Ole E. Lundh

Sarpsborgdistriktet

– Jeg fikk sosialismen inn med morsmelka

Ikke langt fra Eidet i Tune bor Ole E. Lundh. Hans far var med å bygge tømmertunnellen Isnesfjorden-Visterflo og stifte Tunnelarbeidernes fagforening.
Lundh har levende minner om arbeiderbevegelsens pionerer i Tune. Han forteller om Moeskau, Gundersen, Vestberg, men også om læreårene i SA, da diktafon var et ukjent begrep og redaksjonssekretæren med håndkraft ville hindre utkastelse i St. Mariegate.

Les mer