Veteranene forteller

Osvald Thalberg

Sarpsborgdistriktet

Klart for tog over østre linje!

Overkonduktør Osvald Thalberg blåser i fløyte og dermed tøffer damploket av gårde med tre-fire vogner på slep.
Da Thalberg gikk av med pensjon for noen år siden, fikk han blant annet hyggelige gaver fra skoleklasser, med takk for real og humørfylt behandling.
For Thalberg er jernbanemann med glimtet i øyet – og dertil fortellerevnen og fortellergleden. Her minnes han fjerne år i etaten.

Les mer