Veteranene forteller

Otto Reff

Fredrikstaddistriktet

Med AIF-stjerna på brystet

– Å er’e dere har gjort nå’a guttær, har dere lagt ned forbundet vårt, åssen har dere kunnet finne på noe slikt? Bryter Jens Gulliksen ut da jeg treffer han på Bislett etter landsmøtet i AIF i 1939 der det ble vedtatt å gå sammen med Norges Idrettsforbund. Det var nok flere enn Jens som så det på samme måten. Hele Østfold-delegasjonen, 11 mann sterk, stilte på landsmøtet med bundet mandat, mot sammenslåing. Ved prøveavstemningen var flertallet mot, så kom Trygve Lie, formelt forbundets formann, over fra Stortinget, talte, meget behendig, og ved den avgjørende avstemmingen var mindretallet blitt til flertall. En epoke i norsk idrettshistorie sluttet der og da.

Les mer
Fredrikstaddistriktet

Hele folket i arbeid!

…krevde og lovte Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i 1936 og kommunevalget i 1937. I 1935 hadde Nygaardsvold dannet regjering. Nå gjaldt det gjennom valg å sikre det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiets videre krisepolitikk. «Før gikk veien til fattigkassen, nu går veien til arbeidsplassen», lød et av partiets slagord. De store folkemøter, det systematiske og flittige valgarbeid sikret seieren. Otto Reff, tidligere redaksjonssekretær i Demokraten var med.

Les mer