Veteranene forteller

Per Moen

Spania 1936-39

Vi var fattigfolkets armé

Det var flere nordmenn som kjempet side ved side med Einar Juul Pettersen i Spania. Svært få av dem lever i dag. En av dem, Per Moen, født i 1912 fra Kirkenes, nå bosatt i Oslo husker godt tiden i Spania for snart 50 år siden. – Hvorfor jeg dro nedover? Det var jo fattige bønder og arbeidere som kjempet for retten til et menneskeverdig liv, og alt fra barnsben av hadde jeg lært å stille meg på den rette siden.

Les mer