Veteranene forteller

Ragna Forsberg

Sarpsborgdistriktet

Sosialist, ja det har jeg vært all min tid

En av arbeiderbevegelsens veteraner her i distriktet, Ragna Forsberg, gikk bort tirsdag 4. september (1984).
Allerede som ung jente kom Ragna med i partiarbeidet og i arbeiderkvinnebevegelsen. Hun var med å starte Borgen Arbeiderkvinnelag hvor hun var formann i flere år. En periode satt hun som Arbeiderpartiets representant i Skjeberg herredsstyre.
Etter krigen finner vi Ragna Forsberg som varamann på Stortinget. Hun var en av initiativtakerne til opprettelsen av Oscar Torp-heimen, og mange som har besøkt stedet husker henne som en oppofrende og omsorgsfull husmor. I 1980 ble Ragna Forsberg hedret med Einar Gerhardsens stipend, en erkjentlighetsgave for hennes innsats i arbeiderbevegelsen. Hun ble også hedret med DNAs gullnål for 50 års medlemskap i Skjeberg Arbeiderparti. I den senere tid hadde vi flere samtaler med Ragna Forsberg. Med glød og intensitet gjenopplevde hun barndomstid og ungdomsår.

Les mer