Veteranene forteller

Rune Fredh

Fredrikstaddistriktet

30 års kamp mot EEC

– Vårt demokrati fungerer ikke i EEC-spørsmålet. Derfor er folkebevegelsen viktig i denne saka, sier Rune Fredh, motstander allerede i begynnelsen av 60-tallet, og sitter nå i fylkesstyret til Nei til EF i Østfold. Med Arthur Berg, bokstavtro kristen, foran i fylkingen, organiserte Fredh motstandskampen på Vestlandet før folkeavstemningen i 1972. Arthur Berg fikk hedersnavnet Kongen. Rune Fredh ble følgelig Generalen.

Les mer
FredrikstaddistriktetKommunisthistorie

Lenin på Garmanns kafé

Rune Fredh har erfaringer å bygge på i kampen mot EF. På Vestlandet ble nei-frontens høvding, Arthur Berg ofte kalt «Kongen». Rune Fredh hadde imidlertid tilnavnet
«Generalen».

For øvrig er Rune Fredhs politiske rulleblad tettskrevet: partisekretær i 5 år i SV. Medlem
av landsstyret og sekretariatet i NKP, likeledes av forbundsstyret i NKU. Flerårig formann i
Bergen NKP og representant for NKP i Bergen bystyre. Et flertall faglige tillitsverv – bare for å ta det grøvste.

Les mer