Veteranene forteller

Sverre Askø

Fredrikstaddistriktet

Snill stabukk ser tilbake

Sverre Askø fra Jærlandet har satt spor i distriktets helsemiljø. Først som økonomisjef på Sentralsykehuset, så sykehussjef for fylket og til sist som direktør på Veum sykehus.
– Et ja eller nei fra Askø var alltid klar tale, sier tidligere kollegaer. Askø og hans stab bygget Sentralsykehuset opp i årene da bevilgningene var romslige, budsjettene i balanse og avdelingsposter sjelden var stengte.

Les mer