Veteranene forteller

Thor Bøhn

Fredrikstaddistriktet

Pedagog med pensel og palett

Thor Bøhn – en kunstner på kateteret og ved staffeliet. Gjennom  et langt liv har lektor Bøhn formidlet humanistiske verdier til stadig nye elevkull ved Den gule anstalt. Og med pensel og palett har han på lerretet skildret kampen mellom lyset og mørket – en kamp som for han er et grunnprinsipp i tilværelsen.
Her tegner han en skisse av et rikt og mangfoldig liv.

Les mer