Veteranene forteller

Torstein Andersen

Fredrikstaddistriktet

Med fakkelen for freden

Folkenes latin er esperanto blitt kalt. I 1887 la Ludwig Zamen­hof frem sitt verdensspråk. Lett å lære, enkelt å uttale skulle esperanto knytte verdens folk sammen, uansett språk, rase og religion. Også arbeiderbevegelsen gjorde Zamenhofs tanke til sin. Esperanto skulle bære frem arbeiderklassens internasjonale solidaritet. I 20- og 30-årene seilte esperantobevegelsen i medvind. I Fredrikstad fantes såvel arbeideresperantist­klubben Torco – Fakkelen, som den nøytrale Fredrikstad Esperanto Klubb. Torstein Andersen var med begge steder.

Les mer