Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

– Vi ble rett og slett fly forbanna!

For 46 år siden var det delvis stans på Borregaard i fem dager. 50-60 guttunger hadde lagt arbeidet ned i protest mot det de så på som en ulovlig oppsigelse av sine kamerater. Guttene organiserte seg og trosset både forbundsledelse og fagforeningsapparat.
Borregaardsarbeiderne var splittet i synet på streiken. I denne artikkelen behandler vi bakgrunnen for konflikten, og «streikegeneralen» fra 1937, Torstein Olsen, forteller om hvordan han opplevde disse oktoberdagene.

Les mer